Rent vatten

Rent vatten är det absolut viktigaste för att vi ska må bra. Får man kommunalt vatten brukar det sällan vara något att oroa sig för men alla som har en egen brunn vet att det kan dyka upp problem.

Humus – ett vanligt problem

Det kan bero på en mängd olika saker, men en vanlig orsak är förmultnade växtdelar, även kallat humus. De missfärgar vattnet och ger det en gulaktig ton, vilket knappast är något önskvärt. Det påverkar inte vattnets sanitära kvalitet så det är fortfarande hälsomässigt tjänligt för samma ändamål oavsett missfärgningar. Däremot ger humus i vattnet enligt Svenskt Vatten ofta dålig smak och lukt, vilket leder till att man inte dricker så mycket som man borde. Höga halter av humus indikerar också att brunnen inte är tät vilket kan innebära att ytterligare risker för förorening föreligger. Men det kan också ha negativa konsekvenser på andra områden. Ett exempel på det är tvätten, som kan missfärgas från vitt till gult på grund av humus.

Remol mot missfärgningar

För att slippa den missfärgade vittvätten när du tvättar med vatten från din egen brunn finns det några lösningar. En är förstås att bleka tvätten så att den återfår sin gamla lyster och skimrande vithet. Det finns många husmorstips som hjälper dig att bleka tvätten med hjälp av medel som klorin eller Remol. Det senare är ett medel som är biologiskt nedbrytbart, vilket gör det skonsammare mot naturen, och hjälper dig att få kläderna vita igen.

Reningsfilter bästa alternativet

Däremot är det inte alltid lika skonsamt mot kläderna, så du får räkna med att livslängden på plagget förkortas något om du tar för vana att bleka kläderna regelbundet. Dessutom tar det en hel del tid i anspråk, som du kanske hellre skulle lägga på annat. En bättre lösning är därför att installera ett reningsfilter som gör att vattnet inte missfärgas från första början. Det finns särskilda humusfilter som kan köpas från bland annat Renton. Ett humusfilter är speciellt anpassat för att rena vattnet med hjälp av anjonbyte, vilket är en beprövad teknik som ger bra resultat.Tack vare filtret får du bort det missfärgade vattnet och dina kläder behåller sin ursprungliga vita färg. Du får dessutom dricksvatten som luktar och smakar gott. Det gör att du dricker mer – något som är bra för ditt välmående.